Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Ελευθέριος Δροσινός Καθηγητής Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294713 ehd@aua.gr
Παναγιώτης Σκανδάμης Καθηγητής Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294684 pskan@aua.gr
Κώστας Παπαδημητρίου Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294628 kpapadimitriou@aua.gr
Μαρία Γιαλιτάκη ΕΔΙΠ Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294714 mgial@aua.gr
Μαρία Καπάνταη ΕΔΙΠ Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294687 mkapantai@aua.gr