Τοποθεσία

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο Ισόγειο και στο Υπόγειο του κτηρίου Σ. Χασιώτη. Συγκεκριμένα στο Εργαστήριο υπάρχουν τέσσερις βασικοί εργαστηριακοί χώροι: ενόργανης ανάλυσης προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και μυκοτοξινών όπου είναι εγκατεστημένα τα αναλυτικά όργανα υγρή χρωματογραφία ( RI , UV / vis , φθορισμομετρικός ανιχνευτής), LGC (NPD , FPD , FID , ECD), ατομική απορρόφηση, κτλ. (ισόγειο κτηρίου Σ. Χασιώτη), μικροβιολογικού ελέγχου της υγιεινής των τροφίμων (υπόγειο κτηρίου Σ. Χασιώτη), μοριακών τεχνικών (ισόγειο κτηρίου Σ. Χασιώτη) και εργαστηριακός χώρος, όπου έχουν εγκατασταθεί σύγχρονα όργανα μικροσκοπίας. Οι εργαστηριακοί χώροι τεχνικών μοριακής βιολογίας και μικροσκοπίας λειτουργούν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων.