Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Βιολέτα Κωνσταντίνου-Κόκοτου Καθηγήτρια Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294261 vikon@aua.gr
Πέτρος Ταραντίλης Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294262 ptara@aua.gr
Ηλίας Κουλαδούρος Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294245 ecoula@aua.gr
Κωνσταντίνος Γεωργίου Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294248 cag@aua.gr
Χρήστος Παππάς Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294262 chrispap@aua.gr
Μαρούλα Κόκοτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294 mkokotou@aua.gr
Δήμητρα Δαφερερα ΕΔΙΠ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294264 daferera@aua.gr
Εμμανουήλ Μπούζας ΕΔΙΠ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294245 embouzas@aua.gr
Αναστασία Μίχου ΕΔΙΠ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294245 nami@aua.gr
Χαράλαμπος Κανάκης ΕΔΙΠ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294249 chkanakis@aua.gr
Ζαχαρούλα Θαλασσινού ΕΤΕΠ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294242 thal@aua.gr
Γεώργιος Κόσσυφας ΕΤΕΠ Εργαστήριο Γενικής Χημείας 2105294242 g.kossyf@aua.gr