Τοποθεσία

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας στεγάζεται στο κτιριο Βεινόγλου.