Έρευνα

Τα μέλη του ΕΧΑΤ αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες σε ποικίλα αντικείμενα σύμφωνα με την στρατηγική ανάπτυξης του Εργαστηρίου για την έρευνα.  Η έρευνά τους χρηματοδοτείται από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους από φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνοψίζονται στις παρακάτω ενότητες:

 Σύσταση Τροφίμων και υποπροϊόντων τροφίμων.  Βιοδραστικά συστατικά.

 • Σύσταση τροφίμων και υποπροϊόντων επεξεργασίας τροφίμων με έμφαση στην περιεκτικότητά τους σε Βιοδραστικά συστατικά. 
 • Πίνακες Σύστασης Τροφίμων
 • Πτητικά συστατικά τροφίμων - συσχέτιση με την ποιότητα, αλλοίωση, νοθεία του προϊόντος
 • Απομόνωση και χαρακτηρισμός αντιοξειδωτικών συστατικών από αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά και τρόφιμα φυτικής προέλευσης
 • Βιολογική δραστικότητα των ανθοκυανινών και μελέτη της σταθερότητάς τους ως φυσικών χρωστικών τροφίμων
 • Μελέτη του σχηματισμού τελικών προϊόντων προχωρημένης λιποξείδωσης (Advanced lipoxidation end-products -ALEs)
 • Ανάλυση ελαιολάδου
 • Χημική ανάλυση προϊόντων μικροβιακών ζυμώσεων (κρασί, μπύρα, ελιές, κλπ)
 • Μελέτη της χημικής σύστασης αγροβιομηχανικών αποβλήτων – αξιοποίησή τους ως πηγή ενώσεων υψηλής αξίας (αντιοξειδωτικά, χρωστικές)
 • Μικροβιακά λιπίδια - απομόνωση και χαρακτηρισμός
 • Μεταβολωμική ως εργαλείο ελέγχου της ποιότητας τροφίμων

Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων τροφίμων και υδροκολλοειδών. 

 • Μελέτη φυσικοχημικών και λετουργικών ιδιοτήτων τροφίμων και υδροκολλοειδών (βιοπολυμερών) σε διαλύματα και πηκτές με τη χρήση ρεολογίας, DSC κ.ά.
 • Θερμοδυναμική ασυμβατότητα μιγμάτων υδροκολλοειδών
 • Δημιουργία νέων προϊόντων με μειωμένη σουκρόζη
 • Συγκράτηση αρωματικών ουσιών από πηκτές και διαλύματα υδροκολλοειδών
 • Επίδραση βιοπολυμερών στην ξήρανση αρωματικών φυτών
 • Επίδραση βιοπολυμερών στην αντιοξειδωτική ικανότητα τροφίμων
 • Γαλακτώματα
 • Πηκτές
 • Εδώδιμες μεμβράνες και επικαλύψεις
 • Ενθυλάκωση βιοενεργών συστατικών

Διατροφική Αξία Τροφίμων.  Λειτουργικά τρόφιμα.  Διατροφή πληθυσμιακών ομάδων

 • Βιοδιαθεσιμότητα ανόργανων συστατικών. Μοντέλα in vitro πρόγνωσης της βιοδιαθεσιμότητας και βιοδραστικότητας συστατικών τροφίμων και γευμάτων.
 • Γλυκαιμική απόκριση τροφίμων και γευμάτων
 • Επίδραση της κατανάλωσης λειτουργικών τροφίμων, βιοδραστικών συστατικών τους, διαιτητικών προτύπων σε δείκτες καρδιομεταβολικού κινδύνου και δείκτες υγείας γενικότερα.
 • Πρόσληψη υγρών και επίπεδα Ενυδάτωσης σε πληθυσμιακές ομάδες
 • Διατροφή ευάλωτων ομάδων, με έμφαση στις οικονομικά ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.
 • Αξιολόγηση διατροφικών παρεμβάσεων
 • Διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών και προτύπων του Ελληνικού πληθυσμού και της συσχέτισής τους με ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων και σκοπό την λήψη αποφάσεων και συστάσεων σε πολιτικό επίπεδο για τη Διατροφή και Δημόσια Υγεία