Προγράμματα

Ενεργά ερευνητικά Προγράμματα

- Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου- HELLENOINOS- ΚΩΔ. ΕΛΚΕ 252.0738 Eναρξη 2018

- Χωροχρονικό Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΠΟΠ Νεμέας- STOEV NEMEA-  ΚΩΔ. ΕΛΚΕ 259.0872. Eναρξη 2018

- Διαχείριση της Ωρίμανσης των Σταφυλιών των ποικιλιών Μούχταρο και Σαββατιανό με τη χρήση Φυτο-ορμονών και Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων – MOUSA- ΚΩΔ. ΕΛΚΕ 264.1226. Eναρξη 2018

- Εμβληματική Δράση "Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο ΙΙ: "Χημικός-οργανοληπτικος χαρακτηρισμός ποικιλιών - βιοσυνθετικά μονοπάτια - οινοποίηση"- ΚΩΔ. ΕΛΚΕ 321.0002. Eναρξη 2019

- Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.  Βελτίωση ποιότητας λευκών οίνων της  Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της αντιοξειδωτικής προστασίας. ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.  2019-2020.