Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Γεώργιος Κοτσερίδης Καθηγητής Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών 2105294719 ykotseridis@aua.gr
Σταματίνα Καλλίθρακα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών 210 5294362 stamatina@aua.gr
Νίκη Προξενιά ΕΔΙΠ Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών 2105294689 nprox@aua.gr