Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων εντοπίζονται σε θέματα

  • ασφάλειας των τροφίμων
  • ποιότητας των τροφίμων από μικροβιολογική και μόνο οπτική γωνίας

Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με θέματα

  1. ποσοτικής μικροβιολογίας τροφίμων (ποσοτικός προσδιορισμός των μικροβιολογικών προβλημάτων)
  2. Ανάλυση της επικινδυνότητας των βιολογικών κινδύνων με έμφαση τα παθογόνα βακτήρια και τα προϊόντα μεταβολισμούς τους (τοξίνες – μυκοτοξίνες – βιογενείς αμίνες)
  3. μικροβιακή οικολογία των τροφίμων (π.χ. συμπεριφοράς - φυσιολογία, κινητική, επιβίωση, ασφάλεια - εν γένει των παθογόνων και μη μ/ο στα τρόφιμα
  4. Προρρητική μικροβιολογία ( Predictive modeling )
  5. Ζυμώσεις παραδοσιακών προϊόντων (ελιές, αλλαντικά κτλ)
  6. Βιοπληροφορική (χημικοί- βιοχημικοί δείκτες)
  7. Ποσοτική εκτίμηση της αλλοίωσης των τροφίμων

Τα ανωτέρω αντικείμενα έχουν μελετηθεί σε προϊόντα όπως νωπά ψάρια και κρέατα, λαχανικά γαλακτοκομικά.

Το εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και ειδικότερα τα μέλη ΔΕΠ (καθ. Νυχάς) που ασχολούνται με την Μικροβιολογία τροφίμων έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με Πρωτοπόρα Πανεπιστημιακά ΄Ιδρύματα του εξωτερικού σε τομείς υψίστης προτεραιότητας . Η συνεργασία αυτή υλοποιείται είτε με την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ είτε από την κοινή εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Ενδεικτικά αναφέρονται

 

 

PARTICIPANT

CONTACT Person

EU/USA

 

Universities

 

 

1.

University of Reading

Dr. B. Mackey

UK

2. 

University of Surrey

Prof. M Adams

UK

3.

North Carolina University

Prof. S. Kathariou

USA

4.

University of North London

Prof. J. Sutherland

UK

5. 

University of Burgos

Dr. J. Rovira

SP

6. 

Colorado State University

Prof. J. Sofos

USA

7. 

University of Wageningen

Prof M. Zwietering

NL

8. 

University of Olso

Prof Nebasken

No

9. 

Porto Catolic University

Prof T Hogg

P

10. 

Cranfield University

Prof. N. Magan

UK

11.

Ghent University

Prof. Devlieghere

BE

12. 

University of Westminster

Dr. V. Kodogiannis

UK

 

Research Institutes

 

 

13. 

Danish Inst. Fisheries Research

Dr. P. Dalgaard

DK

14. 

VTT

Dr. M. Smolander

FIN

15. 

Avian Science Research Centre

Prof. N. Sparks

UK

16. 

Institute of Food Research

Prof. T. Brocklehurst

UK

17. 

National Food Center

Dr. J. Sheridan

IRL

18. 

TNO Nutrition & Food Research

Dr. S. Notermans

NL

19. 

Icelandic Fisheries Laboratories

Mrs. G Olafsdottir

IC

20. 

INRA

Dr. R. Talon

FR

21. 

Leatherhead Food RA

Dr. P. Patel

UK

22. 

Meat technology Inst. (IRTA)

Dr. M Hugas

SP

23. 

SIK

Ass. Prof. E. Borch

SW