Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς Καθηγητής Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 2105294693 gjn@aua.gr
Σεραφείμ Παπανικολάου Καθηγητής Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 2105294694 spapanik@aua.gr
Ευστάθιος Πανάγου Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 2105294693 stathispanagou@aua.gr
Αναστάσιος Σταματίου ΕΔΙΠ Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 2105294695 anstamatiou@aua.gr
Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου ΕΔΙΠ Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 2105294696 ptryf@aua.gr
Ουρανία Καλαντζή ΕΔΙΠ Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων 2105294687 okalantzi@aua.gr