Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριοεικονίδιο ταξινόμησης Τηλέφωνο E-mail
Μαρία Γιαλιτάκη ΕΔΙΠ Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294714 mgial@aua.gr
Σπυρίδων Παραμυθιώτης ΕΔΙΠ Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294705 sdp@aua.gr
Μαρία Καπάνταη ΕΔΙΠ Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294687 mkapantai@aua.gr
Ελευθέριος Δροσινός Καθηγητής Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294713 ehd@aua.gr
Παναγιώτης Σκανδάμης Καθηγητής Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών 2105294684 pskan@aua.gr