Μαθήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

2790

Βιολογία Κυττάρου

BIO

Υ

5

3Θ+2E

5

160

Γενική και Ανόργανη Χημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3310

Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου

ΕΤΔΑ

Υ

3

3

3330

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΑΟΑ

Υ

5

2Θ+3E

5

555

Μαθηματικά Α

ΑΦΠΓΜ

Υ

4

3

105

Στατιστική

ΕΦΠ

Υ

4

4

564

Φυσική

BIO

Υ

5

3Θ+2E

5

44

Αγγλικά Ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

30

 

2ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

165

Αναλυτική Χημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

4,5

1280

Γενική Μικροβιολογία

ΕΦΠ

Υ

5

3Θ+2E

4

3655

Γεωργία

ΕΦΠ

Υ

4

2Θ+2E

4

3440

Δενδροκομία

ΕΦΠ

Υ

5

3Θ+2E

4

775

Λαχανοκομία

ΕΦΠ

Υ

5

3Θ+2E

4

1390

Οργανική Χημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3360

Φυσικοχημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

4,5

45

Αγγλικά ΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

30

 

3ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

3320

Βιοχημεία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

210

Αρχές Μηχανικής Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

380

Γενετική

BIO

Υ

5

3Θ+2E

5

3290

Ενόργανη Χημική Ανάλυση

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

125

Ζωοτεχνία

ΕΖΠΥ

Υ

4

2Θ+2E

4

251

Εισαγωγή στη Διατροφική Αξιολόγηση

ΕΤΔΑ

Υ

3

3

115

Γενική Αμπελουργία *

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

5

945

Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

4

289 Αρχές Ανατομίας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου ΕΤΔΑ Ε 5 5

46

Αγγλικά ΙΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-32

 

31-32

Σύνολο Προαιρετικών: 3 / Σύνολο Επιλογών: 1

4ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

1205

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Ε

5

3Θ+2E

5

3410

Βασικές Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

4

275

Μοριακή Βιολογία

BIO

Υ

5

3Θ+2E

5

3380

Βιοχημεία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

4

595

Διατροφή και Μεταβολισμός

ΕΤΔΑ

Υ

4

3

3390

Χημεία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

2345

Ειδική Αμπελουργία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

5

3555

Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

4

3515

Γεωργικός Πειραματισμός

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

4

47

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

29-31

Σύνολο Προαιρετικών: 4 / Σύνολο Επιλογών: 2

5ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

1085

Σχεδιασμός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

4

3Θ+1E

4

1200

Μέθοδοι Ανάλυσης Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

2Θ+3E

5

3660

Μικροβιολογία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

350

Γαλακτοκομία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3510

Συντήρηση Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

1380

Οινολογία I

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3535

Ζωικοί Εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων, Τροφίμων και Αστικού Περιβάλλοντος

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

4

2955

Γεωργική Φαρμακολογία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

4

111

Επιδημιολογία της Διατροφής

ΕΤΔΑ

Ε

3

3

291 Αρχές Διατροφικής Συμβουλευτικής ΕΤΔΑ Ε 3  

680

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

ΕΖΠΥ

E

4

2Θ+2E

4

48

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-34

 

32-33

Σύνολο Προαιρετικών: 3 / Σύνολο Επιλογών: 1

6ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

3550

Υγιεινή Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3540

Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

ΕΦΠ

Υ

3

3

3560

Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

914

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ

ΕΦΠ

Υ

4

4

3570

Διατροφή και Δημόσια Υγεία

ΕΤΔΑ

Υ

3

3

3431 Μεθοδολογία της Διατροφής ΕΤΔΑ Υ 3 3

3585

Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

4

4E

5

2610

Οινολογία II

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

5

265

Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία των Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

3

4

1500

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

ΕΦΠ

E

5

3Θ+2E

4

2955 Γεωργική Φαρμακολογία  ΕΠΦ Ε 5 3Θ+2E 4

49

Αγγλικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-34

 

 

33-34

Σύνολο Προαιρετικών: 4 / Σύνολο Επιλογών: 2

7ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

1620

Τεχνολογία Γάλακτος I

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

257

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Προέλευσης

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

7

3580

Ποιοτικός και Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

292 Διατροφική Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία ΕΤΔΑ Υ 3 3

3431

Μεθοδολογία της Διατροφής

ΕΤΔΑ

Υ

3

3

3430

Λειτουργικά Τρόφιμα και Διατροφή

ΕΤΔΑ

Υ

3

3

3450

Διατροφή στα Στάδια της Ζωής

ΕΤΔΑ

Υ

4

3

3432

Ενζυμολογία Τροφίμων και Βιομηχανικές Ζυμώσεις

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

4

3490

Διατροφή και Άθληση

ΕΤΔΑ

E

4

3Θ+1E

4

131 Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων  ΕΤΔΑ Ε 4 3Θ+1E 4

 

 

 

 

29-30

 

30

Σύνολο Προαιρετικών: 3 / Σύνολο Επιλογών: 1

8ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.M.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

3401

Τεχνολογία Γάλακτος II - Τυροκομία

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

2630

Συσκευασία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3433

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων και Νομοθεσία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

3480

Κλινική Διατροφή

ΕΤΔΑ

Υ

4

5

3434

Μικροβιολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

ΕΤΔΑ

Υ

5

3Θ+2E

5

1075

Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

5

3615

Διδακτική/Γεωργική Εκπαίδευση

ΑΟΑ

E

5

5

3402

Φυσικά Προϊόντα: Χημεία και Βιοδραστικότητα

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

5

256

Διατροφική Αγωγή

ΕΤΔΑ

Ε

2

2

 

 

 

 

26-29

 

 

27-30

Σύνολο Προαιρετικών: 4 / Σύνολο Επιλογών: 1

9ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

3470

Ανάπτυξη Επιστημονικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

ΕΤΔΑ

Ε

3

4

3725

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

ΑΟΑ

Ε

5

5

3715

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΑΟΑ

Ε

5

5

131

Επεξεργασία Αποβλήτων Βιομηχανιών Τροφίμων

ΕΤΔΑ

Ε

4

3Θ+1E

4

124

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

ΕΤΔΑ

Ε

5

3Θ+2E

5

3436

Φυσικοχημεία Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

5

2Θ+3E

5

3460

Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών

ΕΤΔΑ

E

5

3Θ+2E

5

3403

Ειδικά Κεφάλαια Χημείας Τροφίμων

ΕΤΔΑ

E

5

2Θ+3E

5

501

Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης

AOA

E

2

2

 

 

 

 

24-30

 

26-30

Σύνολο Προαιρετικών: 8 / Σύνολο Επιλογών: 6

10ο Εξάμηνο

 

Κωδικός

Μάθημα

Τμήμα

Τύπος

Δ.Μ.

Θεωρία + Εργαστήριο

(Ώρες/Εβδομάδα)

ECTS

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

 

Πρακτική Άσκηση

ΕΤΔΑ

 

 

 

10

 

Πτυχιακή Μελέτη

ΕΤΔΑ

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

40

 

Συντομογραφίες: ΕΤΔΑ –Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, ΑΟΑ – Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΦΠ – Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΕΖΠΥ – Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ΑΦΠΓΜ – Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, BIO - Βιοτεχνολογίας

Τύπος: Υ-Υποχρεωτικό, E-Επιλογής

Δ.Μ.: Διδακτικές Μονάδες